NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (13 mei 2009)
Vacature wedstrijdsportcoördinator Vijfkampbond

 

De Nederlandse Vijfkampbond opent de vacature van wedstrijdsportcoördinator in het bondsbestuur. Deze bestuursfunctie werd tot dusverre vervuld door Stephan Blaas, die mede vanwege internationale uitzending niet herkiesbaar is voor een tweede vierjaarsperiode.
 

Functie
De wedstrijdsportcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie vanuit het bondsbestuur van de wedstrijdsport in de drie vomen van Vijfkamp: de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp (in het bijzonder de Nederlands Kampioenschappen).


De Nationale Sporttest wordt op dit moment in samenwerking met NOC*NSF en participerende bonden herontwikkeld. Het NK Militaire Vijfkamp wordt georganiseerd door het Ministerie van Defensie. Het NK Olympische Moderne Vijfkamp wordt georganiseerd in toenemende samenwerking met de sportbonden binnen NOC*NSF voor lopen (KNAU), zwemmen (KNZB), schieten (KNSA), schermen (KNAS) en paardrijden (KNHS), die hiervoor ook trofeeën hebben ingesteld (klik hier).

 

De Vijfkamp kent een historisch sterke binding met het Ministerie van Defensie, dat alle drie vormen van vijfkamp promoot (klik hier). De Vijfkampbond heeft zich daarnaast ook ten doel gesteld om de Nationale Sporttest en de Olympische Moderne Vijfkamp in samenwerking met andere sportbonden succesvol buiten de krijgsmacht te ontwikkelen.

 

De Vijfkampbond streeft naar een open bestuur met enthousiaste, capabele bestuursleden die willen bijdragen aan de groei van de drie vormen van vijfkamp. Zo zijn sinds de strategische heroriëntatie in 2006 inmiddels vele mijlpalen bereikt; zie hiervoor het nieuwsarchief op www.sportonderscheidingen.nl.
 

Profiel
Het bestuur zoekt een enthousiast vijfde bestuurslid met het volgende profiel:
- resultaatgerichte doener met ruime organisatorische ervaring;
- interesse niet noodzakelijk beperkt tot functie: bredere inbreng welkom;
- hart voor de Nationale Sporttest, Militaire Vijfkamp en Moderne Vijfkamp. 
  
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende functies, bekleed door de volgende personen:
- voorzitter: mr A.C. (Bram) Zuidema;
- secretaris: drs E. (Elias) Woudenberg;
- penningmeester (voorgedragen): drs A. (Antoon) Splinter;
- topsportcoördinator: C.W. (Kees) Meijll;
- wedstrijdsportcoördinator: vacant.
 

Benoeming
Kandidaten zijn van harte welkom om hun interesse kenbaar te maken via voorzitter@vijfkamp.nl. Conform statuten zal het bestuur de meest geschikte kandidaat selecteren en voordragen in de eerstvolgende bondsvergadering.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Het NK Olympische Moderne Vijfkamp wordt dit jaar georganiseerd rond Kasteel Maarsbergen